Trad.inglese - What child is this?

Coro misto - Masi Torello (FE) - 18/12/2010